Meer weten over Wicca

Diep in het woud woonde een zonderlinge vrouw. Met haar onverzorgde uiterlijk, haar nachtelijke activiteiten, haar grote kruidentuin met de meest exotische planten en haar zwarte kat boezemde ze de simpele dorpelingen in de buurt angst in. Sommigen zeiden dat ze `s nachts naakt rond een vuur danste. Dat ze met het boze oog werkte en onheil bracht. Er werd zelfs gefluisterd dat ze kinderen opat als offer.

Niet iedereen deelde die bangmakerij. Want als het nodig was gingen sommigen naar haar toe voor hulp. Bijvoorbeeld als er problemen waren met een geboorte. Of als iemand ziek was en te zwak om naar de stad te reizen om de chirugijn te raadplegen. Zonder veel woorden maakte ze een drank klaar, en waarachtig, de zieke knapte snel weer op. Soms ging van aanbieden van de drank gepaard met bijzondere woorden die niemand begreep, of met raadgevingen die de mensen versteld konden laten staan. Hoe wist zij zo veel van deze zieke af dat ze zo gedetailleerd raad kon geven?

Magie en helderziendheid

Bijna alle natuurvolken kennen hun heksen, druïden, sjamanen, medicijnmannen. Dit zijn mensen die een verbinding kunnen leggen tussen de aardse dimensie en de hogere dimensies. Die daardoor de aardse hulpbronnen anders konden inzetten om hogere doelen te bereiken. Maar die toch "heidenen" genoemd werden. Paganisten worden ze nu genoemd, mensen die een natuurreligie aanhangen.

Heksen waren in het pré-christelijke Europa wijze vrouwen en genezers. Ze hadden gedegen kennis van de natuur. Ze begrepen hoe je met gedachtenkracht en visualisatie - de fijnstoffelijkheid - invloed kan uitoefenen op de aardse, grofstoffelijke wereld,  omdat alles met elkaar is verbonden zoals het web van een spin. Mensen die hun derde oog hadden kunnen openen en waarnemingen konden doen buiten het aardse niveau om. 

Het christelijk geloof, de opkomst van de rationele wetenschap, onwetendheid en de volksangst voor het onverklaarbare, hebben hekserij vanaf de Middeleeuwen in een kwaad daglicht geplaatst.

Tegenwoordig  verdwijnt die angst, en er bestaan diverse zogenoemde neo-paganistische stromingen van goede heksen  (witte heksen)  die hun magie positief aanwenden. De Engelsman Gerald Gardner en de Amerikaanse Doreen Valiente hebben vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw deze stromingen een enorme impuls gegeven, die bekend is geworden onder de naam "Wicca".  Een bekende witte heks in Nederland is schrijfster Susan Smit. Zij heeft een boek over haar ervaringen geschreven ("Heks").  

Het pentagram, ook wel pentakel genoemd, een vijfhoek in een cirkel, is een symbool dat heksen vaak gebruiken. Straks meer over de symbolen van het heksendom.

Wat is Wicca

In 1954 publiceerde de schrijver en occultist Gerald Gardner zijn boek "Witchcraft today". Gardner stelde dat Wicca gebaseerd is op voorchristelijke tradities van sjamanistische natuurreligies, ook wel bekend als paganisme.  Gardner is hierin ingewijd door een coven (een besloten groep heksen). Deze traditie zou hij later populariseren door de oprichting van 'Bricket Wood coven', waarin hij ook als hogepriester (High Priest) optrad. Dit werd dan bekend onder de naam 'Gardneriaanse Wicca', die op haar beurt dan weer aan de basis ligt van andere takken en tradities van Wicca. Vandaar dat hij toepasselijk 'de vader van de Wicca' wordt genoemd.

Volgelingen van Wicca baseren hun ideeën op voorchristelijke bronnen, europese folklore en mythologie. Zij beschouwen zichzelf als priesters en priesteressen van een voorchristelijke religie die een godin vereert die gerelateerd is aan de Moedergodin in haar drie aspecten van Maagd, Moeder en Oude wijze vrouw. In heel wat tradities van wicca wordt ook een Gehoornde God (ook wel the Green Man genoemd) vereerd die afgeleid is van de god van de dieren, de jacht, de dood en de wouden uit de voorchristelijke tijd. Wicca is een natuurreligie, die ook wel de 'Oude Religie' wordt genoemd. In essentie gaat het hier over een moderne vorm van Paganisme, het Neo Paganisme.

De 8 feesten van het Jaarwiel:

Veel Wicca stromingen kennen de jaarfeesten, Sabbats genoemd, die het wisselen van de seizoenen markeren: 

Betekenis van de Wicca symbolen:

De vijfpuntige ster binnen een cirkel is het meest gebruikte Paganistische symbool, en wordt gebruikt om zich te vereenzelvigen als Paganist of Wicca-beoefenaar. De vijf punten staan voor de vier elementen plus de Ether (de geest), waarbij de cirkel hen alle verbindt. Een vijfpuntige ster zonder cirkel wordt ook een pentagram genoemd, dus niet een pentakel. In de numerologie staan de vijf punten voor het aarde-element en dat kan gebruikt worden als een aarde-symbool op een altaar.

Een Pentagram is een vijfpuntige ster, bestaand uit vijf ononderbroken lijnen. De vijf punten staan voor de vijf elementen: geest, water, vuur, aarde en lucht. Het Pentagram is een van de oudste symbolen ter wereld, oorspronkelijk een heidens, voor-christelijk symbool wat stamt uit de periode ca. 4000 jaar voor Christus, in vele culturen en landen. Het Pentagram wordt symbolisch wel gezien als een weergave van de weg die de mens de mens volgt in zijn streven naar volmaaktheid.

De drievoudige maan is een godinnensymbool dat de Maagd, Moeder en de Kroon vertegenwoordigt als de wassende, volle en afnemende maan. Wordt ook in verband gebracht met vrouwelijke energie, het mysterie en paranormale vermogens. Je ziet dit symbool vaak op hoofdversiersels, vooral die door de hogepriesteres worden gedragen.

Traditioneel staat het Ankh  symbool voor ‘eeuwig leven’. Dit symbool is een hiëroglyf dat veelvuldig voorkomt op sculptuur uit het oude Egypte, vaak in de hand gehouden door goden en farao’s, als teken van het heersen over het leven, dus onsterfelijkheid. Op deze afbeeldingen wordt het symbool bij de ‘steel’ vastgehouden, niet aan de basis. De ankh is een populair symbool bij de Paganisten, en dat zou kunnen door de gelijkenis met een christelijk kruis, waardoor de Ankh minder schokkend overkomt dan bijvoorbeeld het pentagram.

 

Er zijn vele varianten van de Triskele (driearmig /benig symbool of spiraal). De hier gebruikte is heel eenvoudig als primaire vorm van het symbool. De triskele is een Keltisch symbool en staat voor de kracht van leven en wedergeboorte. Het combineert de spiraal (vaak gebruikt om de cyclus van leven en door uit te beelden) en de 3 als heilig getal, zoals we zien in de fasen van de drievoudige godin. Dit symbool wordt ook een triskelion genoemd.

 

In spirituele termen kan de Spiraal staan voor het pad dat leidt vanuit het buitenbewustzijn (materialisme, naar buiten gericht zijn, ego) naar het naar binnen gericht zijn (verlichting, de essentie, Nirvana, kosmisch bewustzijn). De beweging tussen de innerlijke (intuïtie, het immateriële, ongrijpbare) wereld en de uiterlijke (materie, het gemanifesteerde) wereld wordt uitgebeeld door de spiralende archetypische ringen; de evolutie van de mensheid, zowel op een individuele als collectieve schaal. Bovendien kan het symbool, in het licht van wedergeboorte of groei, ook het bewustzijn van de natuur zelf vertegenwoordigen, beginnend vanuit de kern of het centrale punt, naar buiten uitwaaierend. Zo gaat het met alles in de wereld en de kosmos, zoals vele mystici hebben ervaren. Als wij ons duidelijker bewust zijn van wat de spiraal betekent kunnen wij mediteren over het voorkomen ervan in de natuur om ons heen.

Het symbool Gehoornde God wordt vaak over het hoofd gezien in Wicca, omdat mensen lijken te geloven dat Wicca een 'Godinnen religie' is. Hoewel dit in sommige gevallen (de traditie van Dianische Wicca) waar kan zijn, is een van de belangrijkste principes van Wicca de balans tussen alle dingen: licht/donker, haat/liefde, negatief/positief, kelk/zwaard .... Godin/God.

Klik hier voor onze wicca artikelen

 

(bron:  eigen bewerking Wikipedia)Betaal makkelijk en veilig via:à la Tara is onderdeel van


 

© 2014 - 2024 à la Tara | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel