Het verhaal van Boeddha: Gautama Siddharta

Gautama Siddharta, later Boeddha, werd als prins geboren in een klein vorstendom in het noordoosten van India. Tijdens zijn leven (circa 450-370 voor Christus) maakte hij een spirituele ontwikkeling door van waaruit het boeddhisme is ontstaan. 

Zijn moeder, koningin Maya, stierf kort na zijn geboorte, waarna hij werd opgevoed door een tante. Toen een wijze man voorspelde dat het kind ofwel een grote koning ofwel een bekende godsdienstige leider zou worden, was koning Suddhodana vastbesloten ervoor te zorgen dat zijn zoon op zou groeien tot koning. Daarom leidde Siddhartha een leven vol luxe en plezier, werd hij altijd omringd door mooie mensen en voorwerpen en werd hij onthouden van lelijke dingen en verdriet. Hij zou hierdoor verwend en hooghartig hebben kunnen worden, maar in werkelijkheid was hij vriendelijk en zorgzaam. Ondanks alle rijkdommen voelde hij zich niet gelukkig.

Boeddha begint een ander leven

Toen hij 29 jaar was besloot hij te ontsnappen uit het paleis om de wereld te verkennen. Zijn leven veranderde hierdoor totaal. Bij verschillende gelegenheden zag hij een zieke man, een oude man, een dode man en een heilige man.  Zij worden de Vier Hemelse Boodschappers genoemd. Siddhartha begreep dat het leven in het paleis hem had afgeschermd van de werkelijkheid. Ouderdom, ziekte en dood zullen iedereen overkomen. Terwijl hij in het woud, leefde luisterde Siddhartha naar de beroemde godsdienstige leraren en sloot hij zich aan bij vijf asceten. Dit waren mannen die vrijwillig praktisch zonder voedsel en zonder slaap leefden. Toen hij bijna dood ging van de honger, besefte hij dat deze marteling voor hem niet de manier was om wijsheid te bereiken. Hij nam wat rijst aan waarna zijn vijf vrienden hem verlieten. Ze vonden hem een zwakkeling.

Nadat hij weer op krachten was gekomen, besloot Siddhartha te gaan mediteren tot hij de waarheid over de oorzaak van het lijden had gevonden en hoe daar een eind aan gemaakt kon worden. Hij zat onder een heilige Bodhi boom toen hij uiteindelijk een staat van perfecte vreugde en vrede bereikte (het Nirwana). In deze staat begreep hij de Vier Edele Waarheden en was hij dus de Boeddha (= ’de Verlichte’). 

Boeddhistische leer

Volgens Boeddha bestaat het leven uit lijden en ontevredenheid. Deze centrale gedachte vormt de Eerste Edele Waarheid. De Tweede Edele Waarheid luidt dat het lijden wordt veroorzaakt door verlangens en begeerte om het lijden te verminderen en de situatie waar je je in bevindt te verbeteren. De Derde Edele Waarheid zegt dat het lijden beëindigd kan worden. De Vierde Edele Waarheid vertelt dat het pad om het lijden te beëindigen acht delen kent: het Achtvoudige Pad.

Als de Boeddhisten het Achtvoudige Pad kiezen, proberen ze het volgende te ontwikkelen:

  • juist inzicht: ze proberen de onderwijzing over het lijden aan te nemen. 
  • Juist besluit: ze proberen onzelfzuchtig en medelevend te denken. 
  • Juiste woord: ze proberen de waarheid te vertellen en spreken daarbij op een manier die daarbij    behulpzaam is.
  • Juiste daad: ze proberen vriendelijk en nadenkend te zijn bij alles wat ze doen.
  • Juist leven: ze kiezen werk dat nuttig is en zullen geen mensen of het milieu beschadigen.
  • Juist streven: ze spannen zich in om wijs te leven en het goede aan te moedigen.
  • Juist denken: ze proberen waakzaam te zijn, zodat je je niet gedraagt op een manier waar je later spijt van    hebt.
  • Juiste meditatie: hierdoor wordt je rustig en stil en voel je je adem in en uit gaan. Dit helpt je om je geestelijk en lichamelijk vredig te voelen. 

Net als de Hindoes gaan Boeddhisten uit van reïncarnatie. Deze wedergeboorte verloopt cyclisch, dit wordt het Rad van Wedergeboorte genoemd. Deze cirkel wordt doorbroken als een Boeddhist de staat van verlichting bereikt: het Nirwana.

Het Boeddhisme kent verschillende geschriften, de Triptaka genoemd. Het bestaat uit drie delen. De Suttapitaka zijn de toespraken en uitspraken van de Boeddha. De Vinaya zijn de orderegels en disciplines voor de monniken.  De Abhidhamma is later filosofisch commentaar.

Monniken

Een boeddhistische monnik heet ‘bhikku’. Dit betekent letterlijk ‘bedelaar’ of ‘bedelende monnik’.  Boeddha heeft heel duidelijk het leven van de monniken beschreven. Zo kun je het beste nirwana bereiken. Deze monniken mogen niet vragend bedelen. Dat betekent dat ze mensen niet mogen vragen om geld, onderdak, eten of drinken. Ze mogen wel stil staan en wachten. Mensen kunnen dan zelf kiezen of ze iets geven aan de monniken. De monniken leven meestal in een klooster of alleen in een hutje. Je mag als monnik altijd ervoor kiezen om het monnikschap te verlaten. Het is dus een vrije keuze. Veel boeddhisten gaan een tijdje in het klooster wonen. Daarna gaan ze weer naar hun oude leven terug.

Er zijn voor de monniken vier belangrijke regels;
* Je mag geen seksuele gemeenschap hebben
* Je mag geen rol spelen in het doden van een mens
* Je mag geen waardevol goed stelen
* Je mag niet zeggen dat je verlicht bent, als je dat in werkelijkheid niet bent

Als een monnik een van deze regels overtreedt moet hij verplicht vertrekken. 

 

Verspreiding van het Boeddhisme

Veertig jaar lang, tot aan zijn dood, trok de Boeddha door India om het volk te onderwijzen over wat hij had geleerd over het menselijk bestaan en hoe men kon worden bevrijd van het lijden. Zijn eerste volgelingen waren de vijf asceten, die hem eerder verlaten hadden. Ook zijn familie nam zijn leer aan en zijn tante werd de eerste Boeddhistische non. De gemeenschap van monniken en nonnen die Boeddha volgden werd de sangha genoemd.

Toen Boeddha ongeveer 80 jaar was stierf hij. Hij zou nu voor altijd het nirwana betreden. Hij zei zijn bedroefde vrienden niet te treuren. Alle dingen veranderen. Ze moesten oefenen in bedachtzaamheid om aldus verlicht te worden. Hij stierf vredig in Kushinagara. Zijn dood wordt het Parinirvana (=zijn laatste intrede in het Nirwana) genoemd.

Na de dood van Boeddha bleef de sangha rondtrekken en onderwijzen. Naarmate er meer mensen werden ingewijd verkozen velen in steden te wonen als wetenschappers, schrijvers en leermeesters. De sangha kwam van tijd tot tijd bij elkaar om beslissingen te nemen over kwesties van onderwijzen en disciplines. Het boeddhisme verspreidde zich na de dood van Boeddha (De Verlichte) over Azië en ontwikkelde zich in verschillende vormen, zoals het Tibetaanse boeddhisme en het Zenboeddhisme in Japan. In China vormen het boeddhisme, het taoïsme en het confucianisme samen een belangrijke spirituele basis. Ook in de westerse wereld verspreidt het boeddhisme zich steeds verder.

Bekijk hier ons assortiment Boeddha beelden en onze boeddhisme artikelen.
 

 Betaal makkelijk en veilig via:à la Tara is onderdeel van


 

© 2014 - 2024 à la Tara | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel